Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jak zostać technikiem elektroradiologii?

Decydując się na zdobycie zawodu technika elektroradiologii na Szkole Służb Medycznych Collegium, stawiasz na zdobycie ambitnego zawodu, w którym możesz liczyć na pracę pełną wyzwań, ciągły rozwój i możliwość przyczynienia się do ratowania ludzkiego życia. Technik elektroradiolog zajmuje się świadczeniem takich usług medycznych jak diagnostyka obrazowa, elektromedyczna i radioterapia. Wykonuje również badania radioterapii, obrazowe i elektromedyczne. Technik elektroradiolog jest niezbędnym specjalistą w dobie współczesnej medycyny, wykorzystującej zaawansowane metody obrazowania i terapii w celu stawiania odpowiednich diagnoz, szybkiego wykrywania chorób i skutecznego przeciwdziałania.

Jak zostać technikiem elektroradiologii

Zespół Szkół Policealnych Collegium Warszawa zajmuje się kształceniem wspaniałych specjalistów z wielu dziedzin. W swojej ofercie ma również 2,5 letni kurs, którego celem jest uzyskanie dyplomu zawodowego potwierdzającego kwalifikację jako technika elektroradiologa. W ciągu pięciu semestrów nauki nauczymy was takich umiejętności jak:

  • kompetencje ogólnozawodowe; zależy nam, by nasi absolwenci byli wszechstronnie przygotowani do wykonywania zawodu; dlatego oprócz specjalistycznych zajęć, kładziemy również nacisk na uzyskanie takich kompetencji, jak: udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stosowanie przepisów prawa i ekonomii, umiejętne korzystanie z umiejętności interpersonalnych, anatomia, informatyka, język migowy i angielski zawodowy, wychowanie fizyczne;
  • wykonywanie badań i zabiegów radiologicznych - czyli wszystkich procedur diagnostycznych i leczniczych, które dokonywane są przez skórę pacjenta, ze znieczuleniem całkowitym, bądź miejscowym, by przy pomocy obrazowania fluoroskopowego zlokalizować zmiany chorobowe, a także kontrolować i dokumentować terapię i monitorować przebieg całej procedury
  • wykonywanie badań elektromedycznych - odbiór i przetwarzanie sygnałów bioelektrycznych przy pomocy takiej aparatury, jak na przykład EEG, EKG, a także przy audiometrii i spirometrii, właściwa archiwizacja i obróbka danych
  • wykonywanie badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego
  • planowanie i wykonywanie radioterapii (metody leczenia za pomocą promieniowania jonizującego, stosowanej do leczenia chorób nowotworowych)

Jakim zadaniom podoła wykwalifikowany technik elektroradiologi?

Absolwent Studium Medycznego Collegium posiada szereg umiejętności, które może wykorzystywać przy wykonywaniu następujących zadań zawodowych:

  • praca z pacjentem - odpowiednie przygotowanie do zabiegów i badań diagnostycznych, w zakresie obrazowania, radiologii i badań elektromedycznych,
  • praca ze sprzętem - przygotowywanie i obsługa sprzętu, którym mają być wykonywane zabiegi i badania, kontrola sprawności i raportowanie o ewentualnych usterkach,
  • analaliza, archiwizacja i obróbka danych dostarczanych przez obsługiwane sprzęty, oraz dostarczanie ich w formie umożliwiającej ocenę przez lekarza
  • samodzielne i zespołowe przeprowadzanie badań elektromedycznych, a także terapii, w których wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące, ultradźwięki, pole magnetyczne, pierwiastki promieniotwórcze,
  • wdrażanie i koordynacja systemów kontroli i zarządzania jakością

Technik elektroradiologii na rynku pracy

Z racji dużej interdyscyplinarności posiadanych uprawnień, technik elektroradiologii nie powinien mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Szeroki zakres umiejętności pozwala na angaż w placówkach o różnych profilach. Technicy elektroradiolodzy pracują w zakładach radioterapii, pracowniach rentgenowskich RTG, oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji, pracowniach tomografii komputerowej TK, pracowniach elektrofizjologii serca i kontroli rozruszników, pracowniach rezonansu magnetycznego MR, pracowniach hemodynamiki (zajmujących się badaniem przepływu krwi w dużych naczyniach krwionośnych), radiologii interwencyjnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, pracowniach elektro - i echokardiografii, salach operacyjnych, zarówno ortopedii jak i kardiologii, pracowniach audiometrii (badanie słuchu), spirometrii (mierzenie objętośći i pojemności płuc) i densytometrii (badanie gęstości kości). Specjaliści elektroradiologii zatrudniani są zarówno w placówkach prywatnych jak i publicznych, w Polsce i za granicą, a zarobki zaczynają się od przedziału 2500 - 5000 tys. zł brutto.

Pytania i odpowiedzi

Czy istnieje "kodeks elektroradiologa". Elektroradiolog wykonywanie swojego zawodu opiera o System Zapewnienia Jakości i Zasady Ochrony Radiologicznej. Bardzo ważne jest również podejście do pacjenta, troska o jego stan zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego podczas terapii i zabiegów.

Jakie cechy powinien posiadać dobry Technik elektrokardiologii? Z racji pracy w często szkodliwych warunkach i stresie, niezbędny jest odpowiedni stan zdrowia. Wymaga się także interdyscyplinarnych umiejętności, pracy w zespole i stałego dążenia do doskonalenia.

Czy aby zostać Elektrokardiologiem, trzeba ukończyć uczelnię wyższą? Jest to możliwe, jednak z powodzeniem można pełnić rolę technika elektroradiologii, do której odpowiednie kwalifikacje zdobywa się w szkole policealnej, np, w warszawskiej szkole Collegium.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.