Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Perspektywy zawodowe dla terapeuty zajęciowego

Terapia zajęciowa jest prowadzona w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, placówkach pomocy społecznej oraz innych. Terapeuta zajęciowy należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy, gdyż istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu prowadzenia tego typu zajęć, którzy przyczynią się do poprawy stanu zdrowia pacjentów. Terapeutą zajęciowym może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w tym zawodzie. W tego rodzaju warsztatach mogą być, oprócz terapeutów zajęciowych, zatrudniani instruktorzy takiej terapii w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym. Collegium oferuje dogodne układy zajęć. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Czym zajmuje się terapeuta zajęciowy?

Zadaniem terapeuty zajęciowego jest przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi, niezależnie od jego stanu zdrowia, wieku i kondycji. Bycie terapeutą wymaga przede wszystkim posiadania odpowiednich cech charakteru oraz umiejętności. Jaki musi być terapeuta zajęciowy? Przede wszystkim powinien cechować się empatią oraz cierpliwością. Mówi się, że terapeuta zajęciowy to zawód przyszłości. W powszechnym odbiorze społecznym terapia zajęciowa sprowadzana do roli wypełniania wolnego czasu zajęciami artystycznymi. Jednak niewiele osób wie, że jest to ważna dziedzina kompleksowej rehabilitacji, a także skoncentrowana na pacjencie forma aktywności, która ma za zadanie promocję psychicznej i fizycznej sprawności uczestnika terapii. Wykwalifikowany terapeuta zajęciowy angażuje pacjenta w czynności zaprojektowane tak, by sprzyjały przywróceniu normalnego funkcjonowania. Bezrobocie w tej dziedzinie nikomu nie grozi, gdyż, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, populacja osób niepełnosprawnych w Polsce może liczyć nawet 4,9 mln osób.

Praca dla terapeuty zajęciowego

Po pierwsze, terapeuta powinien być członkiem interdyscyplinarnego zespołu rehabilitacyjnego, który będzie prowadził w szpitalu lub na oddziale pobytu dziennego rehabilitację ogólnoustrojową, neurologiczną i psychiatryczną. Po drugie, miejsca pracy terapeuty zajęciowego to także domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, specjalistyczne ośrodki pobytu dziennego dla dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym oraz świetlice socjoterapeutyczne. Terapeuta zajęciowy zapewnia swoim podopiecznym zajęcia celowe, które mają dla nich dużą wartość zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki prowadzonej przez niego terapii osoby chore i niesamodzielne mogą na nowo nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie oraz dostają szansę na usamodzielnienie. Terapeuta zajęciowy dba o dobro pacjenta, dając mu oprócz ćwiczeń również wsparcie psychiczne. Jego rola podobna jest do funkcji psychologa - pomaga dojść do sprawności fizycznej, ale też podnosi na duchu i wspiera.

Jak zostać terapeutą?

Terapeuta zajęciowy jest tytułem zawodowym, który można uzyskać po ukończeniu dwuletniego Studium Medycznego i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu państwowego). Nauka na kierunku terapeuta zajęciowy obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, a tym samym świetnie przygotowują do wykonywania zawodu. Kształcenie obejmuje takie przedmioty, jak: planowanie i organizacja terapii zajęciowej, psychologia i pedagogika, język migowy oraz praktyka zawodowa, a zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców oraz praktyków tego cenionego zawodu. Terapeuta zajęciowy należy do wykwalifikowanego personelu medycznego średniego szczebla. Dzięki umiejętnościom, jakie posiada, może współpracować z wieloma jednostkami, które mają za zadanie wspierać osoby chore i niesamodzielne. Możliwości jest wiele – terapeuta zajęciowy nie musi ograniczać się do pracy jedynie na terenie naszego kraju.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.