Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Opieka nad osobą niepełnosprawną to nie tylko wsparcie fizyczne

Dzięki ogólnemu postępowi i rozwojowi cywilizacyjnemu, a szczególnie z powodu nowych możliwości współczesnej medycyny, długość życia wzrasta w naszym społeczeństwie. Niestety, nie zawsze oznacza to jednakową jakość i sprawność fizyczną. Często w naszych domach lub rodzinach znajduje się ktoś, kto wymaga opieki - matka, ojciec, babcia czy dziadek. Opieka nad osobą niepełnosprawną lub starszą, a często i jedno, i drugie, jest absorbująca oraz trudna. Pomoc w poruszaniu się, czyli mówiąc wprost – dźwiganiu podopiecznych – jest tą częścią pracy opiekunek osób starszych, która wzbudza uzasadniony lęk. Osoba, która podejmuje się trudnej roli opiekuna, powinna liczyć się z ogromnym obciążeniem zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Aby dobrze przygotować się do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, najpierw należy zdać sobie sprawę z tego, na czym sprawowana przez nas opieka seniora będzie polegać. W tym zakresie mamy więc, po pierwsze, zadania z zakresu higieny osobistej i pielęgnacji oraz czynności zahaczające o sprawy medyczne.

Bezpieczna opieka

Pracując w branży opiekuńczej, należy mieć na uwadze zróżnicowanie zawodów z nią związanych, jak np. opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Jednym z rozchwytywanych stanowisk jest asystent osoby niepełnosprawnej, który współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Diagnozuje również warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych oraz komunikacyjnych. Pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, a także planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej. Co ważne, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. Aby zostać takim asystentem, wystarczy ukończyć szkołę policealną.

Pomoc i wsparcie

Gdy opieka na osobą chorą trwa kilka lub więcej lat, jej wpływ na życie, zdrowie i psychikę opiekuna jest destrukcyjny. Nie każdy rodzi się z predyspozycjami opiekuńczymi i wiele osób nie radzi sobie z ciężarem tej roli. Niejednokrotnie ludzie nie są w stanie podźwignąć tego problemu ani fizycznie ani psychicznie. W aktualnej sytuacji w naszym kraju niewiele osób może sobie pozwolić na rezygnację z pracy zawodowej w momencie, gdy zmuszone są objąć opieką kogoś bliskiego. Jednakże dobrze przygotowany opiekun to nie tylko wsparcie dla osoby niepełnosprawnej, ale i dla całej rodziny. Dlatego warto zainwestować w przyszłość swoją i swojej rodziny i wybrać ten zawód w szkole policealnej. Podczas rocznego przyuczenia uczeń zostanie przygotowany do pracy z osobą niepełnosprawną. Zdobędzie wiedzę z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, stosowania przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia oraz działalności gospodarczej, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, języka migowego, języka angielskiego zawodowego oraz anatomii.

Aktywizowanie podopiecznego do samodzielności życiowej

W procesie aktywizacji ważne jest indywidualne podejście do każdej osoby. Istotne jest przekonywanie swoich podopiecznych, że aktywny tryb życia poprawia samopoczucie, dodaje sił do walki z chorobą, a zatem przedłuża życie. Opierając się na ciągle zdobywanym doświadczeniu, warto włożyć wiele wysiłku w organizację zajęć usprawniających i aktywizujących, przedstawiając niepełnosprawnym ciągle nowe i bardziej zróżnicowane oferty dostosowane do ich potrzeb oraz możliwości. Aktywizacja to nie tylko zajęcia ruchowe, ale również zajęcia z zakresu aktywizacji na polu psychicznym. Warto jest wspierać naszego podopiecznego i zachęcać do udziału w imprezach, warsztatach czy zajęciach artystycznych.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.