Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Obowiązki opiekunki środowiskowej

Opiekunka środowiskowa jest to zawód cieszący się coraz większym zainteresowaniem. Dzieje się tak, ponieważ jest to praca dająca szansę na zatrudnienie zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zobowiązana jest do odwiedzania swoich podopiecznych w miejscu ich zamieszkania. Tam wykonuje wszystkie czynności, z których poradzeniem sobie mają trudności podopieczni. Do zakresu jej obowiązków może więc należeć utrzymanie czystości w mieszkaniu, pranie, gotowanie, prasowanie czy zrobienie podstawowych zakupów. Oprócz tego opiekunka środowiskowa podejmuje się czynności pielęgnacyjnych, czyli mycia, czesania, w razie potrzeby także zmiany środków higienicznych używanych przez podopiecznych, a także pomocy w spożywaniu posiłków. Jeżeli podopieczny na stałe zażywa leki przepisane przez lekarza, do obowiązków opiekunki należy także pilnowanie właściwego przyjmowania leków. W rzypadku osób mogących opuszczać mieszkanie opiekunka środowiskowa wychodzi na spacery, a także pomaga załatwiać różnego rodzaju formalności związane z opłatami rachunków, wizytami u lekarzy czy w urzędach.

Jakie cechy powinna mieć opiekunka środowiskowa

Aby zostać dobrą opiekunką środowiskową, trzeba być osobą obdarzoną spora dozą empatii i cierpliwości, gdyż będzie ona miała stały kontakt ze starszymi i chorymi podopiecznymi. Często przydaje się też dobra kondycja fizyczna i siła - w przypadku pacjentów leżących lub poruszających się na wózkach. Na pewno musi to być osoba otwarta, przyjacielsko nastawiona do ludzi, a przy tym sumienna i obowiązkowa. Jest to praca raczej długofalowa, ponieważ podopieczni zwykle przywiązują się do konkretnej opiekunki i jej zmiana może być dla nich problemem. Jest to praca coraz bardziej doceniana i, co za tym idzie, lepiej płatna, zwłaszcza w sektorze prywatnym, dodatkowo dająca dużą satysfakcję i wdzięczność podopiecznych. W razie potrzeby opiekunka środowiskowa przygotowana jest do udzielania pierwszej pomocy. Także, w miarę możliwości, powinna motywować i wspierać samodzielne działania podopiecznych

Jak zostać opiekunką środowiskową

Jeśli chcesz pracować jako opiekunka środowiskowa, nie musisz podejmować długich i żmudnych studiów. Chcąc wykonywać ten zawód warto jednak skończyć ukierunkowane ku temu szkolenia. W Collegium Studium Informatyczno-Medycznym przygotowanie do zawodu opiekunki trwa dwa semestry. Nauka prowadzona jest w systemie stacjonarnym, wieczorowym lub zaocznym i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W ciągu jednego tylko roku szkolnego zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające swobodne wejście na rynek pracy.

Perspektywy zawodowe opiekunki środowiskowej

Opiekunka środowiskowa to zawód coraz popularniejszy, cieszący się dużym powodzeniem na rynku pracy. Może ona pracować w domach opieki społecznej, hospicjach, oddziałach szpitalnych zajmujących się opieką długoterminową, a także być zatrudniona na podstawie różnego rodzaju umów w punktach dziennej opieki oraz w ramach placówek opieki społecznej. Dodatkowo może być zatrudniana przez prywatne agencje świadczące usługi opiekuńcze, a wreszcie ma możliwość zarejestrowania własnej działalności gospodarczej.
Opiekunki środowiskowe mogą znaleźć pracę nie tylko w kraju, ale często także za granicą. Współcześnie coraz więcej jest osób starych czy niepełnosprawnych, wymagających stałej pomocy podczas wykonywania codziennych czynności życiowych. Niedołęstwo związane z wiekiem czy kalectwem znacząco utrudnia normalne funkcjonowanie, a nie zawsze można liczyć na pomoc czy opiekę ze strony rodziny. Tu właśnie idealnie sprawdza się osoba opiekunki środowiskowej.
Dobrze wykwalifikowana opiekunka środowiskowa potrafi porozumiewać się w języku obcym oraz ma możliwość znalezienia dobrze płatnej, legalnej pracy za granicą. Dotyczy to zwłaszcza państw szybko starzejących się, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.