Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Kwalifikacje niezbędne, aby wykonywać badanie słuchu u dzieci i dorosłych

Protetyka słuchu to dziedzina, która rozwija się z roku na rok. Polskie społeczeństwo w znaczącym stopniu składa się z seniorów, a ponadto nadal się starzeje. Zawód protetyka słuchu już teraz jest bardzo pożądany na rynku pracy. Decydując się na studia w tym kierunku, zapewniamy sobie przyszłość oraz pewną i dobrze płatną pracę na lata. Osoba wykształcona w zawodzie protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi oraz z podejrzeniem niedosłuchu. To nie tylko osoby starsze, ale także dzieci i ofiary wypadków. Taka praca jest nie lada wyzwaniem, dlatego niezbędna jest cierpliwość oraz pogoda ducha. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych. W konsekwencji nasi absolwenci są gotowi do pracy tuż po ukończeniu szkoły policealnej.

Zadania zawodowe

Po ukończeniu dwuletniego kursu uczeń jest przygotowany do pracy. Uzyskaną wiedzę może uzupełnić o kursy bądź studia. Absolwenci protetyki słuchu mogą przede wszystkim wykonywać badania słuchu u dorosłych i dzieci, a tym samym pracować w szpitalach, przychodniach lub w zakładach, które zajmują się produkcją aparatów słuchowych. Ponadto nasz kierunek i nasi specjaliści nauczą analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania. Kolejnym elementem w naszej edukacji jest stawianie na praktykę, zatem uczeń nauczy się dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie, sprawowania opieki audio protetycznej po doborze aparatów słuchowych oraz wykonywania odlewu ucha. Uczeń będzie miał okazję do produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego. Pokażemy też, jak udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu. W toku kształcenia prowadzone są praktyki w największych szpitalach oraz jednostkach zdrowotnych w regionie, dzięki czemu uczniowie zdobywają doświadczenie.

Wykaz kompetencji

W toku nauki realizowanych jest wiele modułów. Uczeń zdobywa kompetencje ogólnozawodowe, w tym: udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia oraz działalności gospodarczej, nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych, język migowy, język angielski zawodowy, anatomia, informatyka. Zajęcia kierunkowe obejmują wykonywanie badań słuchu, nauczyciele pokazują, jak dopasować aparat słuchowy i urządzenia wspomagające słyszenie. Ponadto uczymy jak nawiązywać kontakty społeczne, posługiwać się technologią informatyczną czy jak sprawować opiekę nad pacjentami, Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od szkoły.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. Informacja o szczegółach dotyczących dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po zdanym egzaminie otrzymuje się dyplom od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, który potwierdza kwalifikacje i umiejętności. Nabór do Szkoły prowadzony jest dwa razy w roku: na semestr jesienny - rekrutacja trwa od 1 maja do 31 sierpnia oraz na semestr wiosenny - nabór przebiega od 1 grudnia do 31 stycznia. Aby zapisać się do szkoły na dwuletnie kursy w zawodzie protetyk słuchu, należy złożyć wymagane dokumenty, w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.