Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jakie są obowiązki informatyka?

Tytuł technika informatyka uzyskuje absolwent technikum na poziomie ISCED3 oraz absolwent szkoły policealnej na poziomie ISCED4 o kierunku technik informatyk po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.08 i E.09. Obowiązki technika informatyka są rozległe, ale po tym kierunku bez problemu absolwent znajdzie pracę. Na polskim rynku nie ma wielu specjalistów, którzy zajmują się tym zagadnieniem. Poszukiwani są w wielu firmach i jednostkach, a ich zarobki są wysokie. Do uzyskania tego tytułu niezbędne jest zdanie egzaminu potwierdzającego naszego kwalifikacje. Wiedzę zdobytą podczas dwuletniego kursu w szkole policealnej absolwent może poszerzać zarówno w pracy, jak i na specjalistycznych kursach. Wiele jednostek organizuje tego typu szkolenia, a dodatkowo są one finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Czego się nauczysz?

Po ukończeniu nauki technik informatyk może pracować w różnych jednostkach. Tego typu osoby z wiedzą potrzebne są w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, punktach serwisowych czy

sklepach komputerowych. Bez problemu po ukończeniu kursu można prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych. Kurs jest realizowany na podstawie autorskiego programu nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. Podczas kursu nauczysz się m.in. naprawy urządzeń techniki komputerowej czy administrowania sieciowymi systemami.

Wiedza i praktyka

Dobrze wiemy, jak trudno jest połączyć wiedzę i praktykę. Często kończąc szkołę lub studia, nie do końca wiemy, jak zdobytą teorię przełożyć na praktykę. U nas uczeń nauczy się również rzeczy praktycznych, bo zdobywa niezbędne doświadczenie zawodowe, które tak jest pożądane na rynku pracy. W momencie upowszechnienia się komputerów, informatyka stała się prężną dziedziną biznesu wspierająca wszystkie inne gałęzie - od handlu po medycynę. echnik informatyk to zawód łączący kilka z nich (m.in. programistę, administratora sieci, projektanta stron www), który wciąż znajduje się na topie, jeśli chodzi o oferty pracy. Do wykonywania tej pracy niezbędny jest ścisły, analityczny i logiczny umysł, ale zarazem twórcze podejście. Ponadto dobrego informatyka cechuje samodzielność, skrupulatność, spostrzegawczość, świetna koncentracja, a także nieustanna chęć rozwoju i poznawania innowacyjnych rozwiązań.

Collegium Szkoła Służb Medycznych

Collegium Szkoła Służb Medycznych to dobre rozwiązanie dla osób, które oczekują od edukacji czegoś więcej. Chcą nie tylko nauczyć się teorii, ale pragną mieć wyuczony zawód, który jest niezbędny do zdobycia dobrej pracy, a finalnie do zarabiania godziwych pieniędzy. W zawodach medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia nauka może odbywać się tylko w systemie stacjonarnym. Niezależnie od układu zajęć, na kierunku realizowany jest taki sam program nauczania. W Collegium kładziemy duży nacisk na praktyczną naukę zawodu. Na wszystkich kierunkach słuchacze mają zapewnione zajęcia praktyczne w docelowym miejscu pracy. W studium informatyczno-medycznym można wybrać wiele zawodów dla siebie, a są to: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, protetyk słuchu, technik BHP, technik informatyk, technik optyk, technik sterylizacji medycznej, technik teleinformatyk czy technik usług kosmetycznych. Po tych kierunkach każdy znajdzie wymarzoną pracę.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.