Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jak zaprojektować sprzęt medyczny

Wiedza z zakresu projektowania sprzętu medycznego jest niezbędna takim specjalistom, jak technik elektroniki i informatyki medycznej, protetyk słuchu, czy technik optyki lub technik ortopedycznych. Każdego z tych zawodów możesz nauczyć się w naszej szkole policealnej Collegium. Stawiamy na kompleksowe kształcenie, w którym uczymy nie tylko praktyki, ale również zapewniamy gruntowne przygotowanie teoretyczne. W kontekście sprzętu medycznego, szalenie ważne jest, by opanować jego obsługę, mieć również świadomość, jak skomplikowane procesy musiały nastąpić, by dana aparatura mogła powstać. Proces projektowy musi uwzględniać odpowiedni dobór materiałów, zachowanie stosownej jakości, jak i przewidywanie ewentualnych czynników, wpływających negatywnie na sprzęt w trakcie jego użytkowania.

Jak zorientowane jest projektowanie

Sam proces projektowy może być zorientowany w trojaki sposób - na jakość, cenę, bądź współbieżnie. Z projektowaniem zorientowanym na jakość mamy do czynienia przy opracowywaniu prototypów i urządzeń, które mają w znaczny sposób wpłynąć na obecny stan medycyny. Często wymaga to stosowania nowych i rzadkich materiałów, co z kolei musi wiązać się z podwyższonymi kosztami. Projektowanie zorientowane na koszty, to podejście, które stosowane jest przy masowej produkcji, a także, w momencie, gdy twórcy starają się spopularyzować daną technologię, poszukując w tym celu oszczędności przy produkcji. Projektowanie współbieżne to projektowanie, w którym stara się osiągnąć jak najwyższą jakość, ale dokładając przy tym wszelkich starań, by planowany sprzęt nie okazał się zbyt drogim przedsięwzięciem.

Zasada Six Sigma

By osiągnąć odpowiednią jakość sprzętu, należy wykonać odpowiednie badania, które dostarczą wymaganych danych do przeprowadzenia analiz, na których będzie można oprzeć założenia projektowe. W tym kontekście warto wskazać na metodę Six Sigma, która opiera się na pozyskiwaniu danych w taki sposób, by osiągnąć niemal perfekcyjną jakość. Głównym założeniem jest zidentyfikowanie błędów, zanim one wystąpią. Opiera się na filozofii zaczerpniętej z koncernu Motorola, która brzmi "jakość nie może kosztować" Głosi, że jakość jest darmowa, co więcej może generować gigantyczne zyski. Opierając projekt sprzętu medycznego o tę zasadę, zyskujemy pewność, że nie zaskoczą nas nadmierne koszty.

Metoda Taguchi

Kolejną z metod bardzo ważnych przy okazji omawiania procesu projektowego sprzętu medycznego jest metoda Taguchi. Jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed projektantami bowiem jest potrzeba wykorzystania efektywnych technologii produkcji, w których niweluje się odchylenia na poziomie jakości a także na poziomie montażu i wytworzenia. W tym celu dr Genichi Taguchi opracował metodę nazwaną od swojego nazwiska, która pozwala na swoje wyjątkowo efektywne zastosowanie na etapie ustalania parametrów procesów i cech produktów, nastawionych na jak najlepsze przeciwdziałanie zakłóceniom różnego rodzaju, tak w trakcie powstawania, jak i w późniejszym użytkowaniu. Mowa tu o czynnikach zewnętrznych takich, jak wykorzystywane tworzywa, czy czynniki środowiskowe.

Wykorzystanie zasad bioniki i ergonomii

Projektant sprzętu medycznego musi również uwzględnić, że sprzęt ten będzie pracował z materią ożywioną (czyli z pacjentami, lub próbkami do badań), a także, że będzie obsługiwany przez człowieka i to nie w pojemnych halach, a zwykle w ograniczonych przestrzennie salach laboratoryjnych, szpitalnych i gabinetach. Dlatego projektując sprzęt medyczny, trzeba wziąć pod uwagę zasady bioniki i ergonomii. Bionika to nauka interdyscyplinarna, w której wykorzystuje się rozwiązania w prostej linii zaczerpnięte z natury i zasad działania organizmów żywych. W idealnej sytuacji, sprzęt medyczny, którego działanie będzie opierać się na zasadach tożsamych z organizmem, będzie przydatny w znacznie większym stopniu i mniej inwazyjny.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.