Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jak aktywizować osobę podopieczną?

Podczas opieki nad osobami chorymi na demencję nie można zapominać o ciągłej aktywizacji pacjenta, dzięki której ma szansę na pozostanie dłużej sprawnym. Szczególnie ważna jest również integracja z innymi ludźmi, przyjazne środowisko oraz wykwalifikowany opiekun. Odpowiednia aktywizacja osób chorych jest tak samo ważna w terapii, jak leczenie farmakologiczne. Podczas opieki nad osobami starszymi należy wykorzystywać każdą okazję, by motywować, szczególnie mając na uwadze codzienne czynności. Istnieje wiele sposobów na skuteczne wspieranie podopiecznego przez opiekuna podczas codziennej opieki. Są to m.in.: rozmowy na temat rodziny i bliskich, odwoływanie się do pozytywnych wspomnień chorego, zadawanie prostych pytań (np. na temat aktualnej daty) oraz zaangażowanie podopiecznego w codzienne czynności. Ważne jest także zachęcanie podopiecznego do aktywności ruchowej.

Edukacja i zawód

W szkole policealnej możemy wyuczyć się zawodów związanych z niesieniem pomocy osobom słabszym. Jednym z tych zawodów jest opiekun w domu pomocy społecznej. Nauka trwa dwa lata, a absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zawodu. Przede wszystkim potrafi rozpoznać i ocenić stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego oraz społecznego osoby podopiecznej. Będzie opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającej poziom jej możliwości psychofizycznych oraz zasoby samej instytucji. Będzie sprawować również opiekę nad pacjentem niesamodzielnym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym oraz udzieli mu wsparcia emocjonalnego. Jednym z jego zadań jest utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym oraz wspieranie i motywowanie do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego, umożliwiających samorealizację, rozwijanie zainteresowań i usprawnienie psychofizyczne oraz społeczne.

Opiekunka środowiskowa

Praca opiekunki środowiskowej również opiera się na niesieniu pomocy innym. Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania różnych zadań, a mianowicie do wspierania podopiecznych oraz prowadzenia kompleksowej opieki. Ponadto sprawuje opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego oraz higieny osobistej. Pomaga jej również w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia. Może również aktywizować tę osobę właśnie podczas takich prostych czynności, jak pomoc przy gotowaniu czy sporządzanie listy zakupów. Zadaniem opiekuna jest też motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Opiekun medyczny

Kolejnym zawodem związanym z pracą z podopiecznymi jest opiekun medyczny. Wystarczy ukończyć szkołę policealną, aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje. Spectrum działań opiekuna jest szerokie, gdyż jest to zawód polegający na wykonywaniu szeroko rozumianych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, a także na oddziaływanie na otoczenie osoby objętej opieką, by zapewnić jej możliwie jak największą wygodę i bezpieczeństwo w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast czynności pielęgnacyjne to te, które oddziałują mniej lub bardziej bezpośrednio na ciało – będą to np. działania związane z odżywianiem, higieną czy mobilnością objętego opieką. Opiekun medyczny może wykonywać wspomniane czynności w sposób samodzielny, w warunkach domowych, bądź w ramach wsparcia zespołu medycznego czy też terapeutycznego, pracując np. w szpitalu.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.