Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Higienistka stomatologiczna perspektywy zawodowe

Higienistka stomatologiczna to osoba, która bezpośrednio współpracuje z lekarzem stomatologiem podczas wykonywanych zabiegów profilaktyczno-leczniczych. Higienistka wykonuje takie zabiegi samodzielnie, pod nadzorem lekarza i na jego zlecenie. Jest osobą, która jako pierwsza zazwyczaj ma kontakt z pacjentem udającym się do gabinetu po poradę lekarza dentysty, dlatego jest osobą niezwykle ważną w kontekście działalności profilaktycznej z zakresu stomatologii.

Zespół szkół policealnych Collegium w Warszawie oferuje możliwość kształcenia się w tym zawodzie w trybie stacjonarnym. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i jest zakończona egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przygotowanie do wykonywania zawodu

Podczas czterosemestralnej nauki w studium medycznym studenci zostaną przygotowani do pełnienia wszelkich zadań zawodowych, które zazwyczaj wykonują higienistki stomatologiczne. Oznacza to, że po zakończeniu nauki studenci będą mieli pełne kompetencje do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Podstawowym zadaniem jest przygotowanie stanowiska pracy lekarza dentysty włącznie z przeprowadzaniem bieżącej konserwacji sprzętu. Przedstawiciele tego zawodu są odpowiedzialni także za wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych, a nawet zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza.

Poza czynnościami stricte praktycznymi absolwenci szkoły służb medycznych będą potrafili sprawnie organizować prace związane ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii, a czym wiąże się także znajomość procedur prowadzenia leczenia i materiałów leczniczych niezbędnych do zabiegów. Studenci posiądą także pełną wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego łącznie z prowadzeniem dokumentacji pacjentów. Ważnym aspektem pracy higienistki stomatologicznej jest także prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Higienistka jest zatem ważnym ogniwem stomatologicznych działań profilaktycznych działań profilaktycznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Moduły realizowane w toku nauki

W toku nauki jest realizowana edukacja w zakresie czterech modułów. Najbardziej podstawowym z nich jest wykonywanie klinicznych czynności zawodowych. Związane z tym jest przede wszystkich zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w warunkach zajęć szkolnych w zakresie czynności, które higienistka stomatologiczna będzie wykonywać w toku swojej codziennej pracy. Posiadanie tych umiejętności stanie się podbudową do kolejnego modułu jakim jest praktyka zawodowa. Doświadczenie w wykonywaniu zawodowych czynności praktycznych jest niezbędne we wszystkich zawodach medycznych. Mając to na uwadze, w czasie nauki w studium medycznym kładzie się duży nacisk na nabycie umiejętności umożliwiających aktywną pracę zawodową tuż po ukończeniu nauki.

W trakcie nauki studenci będą się kształcić w module prowadzenia działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie jamy ustnej. Wraz ze wzrostem świadomości medycznej pacjentów, wzrasta potrzeba działalności doradczej w zakresie usług stomatologicznych. Obecnie istotne jest nie tylko leczenie, ale także profilaktyka, a jest to właśnie domena higienistek stomatologicznych. W trakcie nauki będą także rozwijane kompetencje w module ogólnozawodowym. Studenci zdobędą wiedzę z anatomii, a także nauczą się udzielać pierwszej pomocy. Zapoznają się także z aspektami prawa i ekonomii niezbędnymi do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Wykładowcy przykładają dużą wagę również do rozwoju umiejętności komunikacji z pacjentem, zarówno w kwestii psychologicznej (nawiązywanie kontaktów i zdobywanie zaufania pacjenta) jak i w aspekcie stricte technicznym (język migowy, język angielski zawodowy i informatyka).

Perspektywy zawodowe

Wraz z ukończeniem studium medycznego higienistki mogą podjąć pracę w wielu miejscach, w których konieczne jest prowadzenie edukacji stomatologicznej. Jako, że higienistki stomatologiczne mają szersze kompetencje niż asystentki stomatologiczne, mogą pełnić podwójną rolę w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub prywatnych praktykach lekarskich. Ich obecność jest także niezwykle przydatna w poradniach i klinikach dentystycznych. W związku z rosnącą świadomością społeczeństwa i potrzebą edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki stomatologicznej wiele przedszkoli i szkół decyduje się na zatrudnienie higienistek na etacie w placówkach edukacyjnych różnego szczebla.

Trendy związane z propagowaniem zdrowego stylu życia i żywienia sprzyjają rozwojowi zawodu higienistki stomatologicznej. Coraz częściej pacjenci trafiają do gabinetów stomatologicznych zanim konieczna jest interwencja lekarza stomatologa. Często dobrze prowadzona współpraca z higienistką stomatologiczną potrafi zapobiec nieprzyjemnym zabiegom w jamie ustnej, które należy niestety przeprowadzać u pacjentów ignorujących konieczność profilaktyki dentystycznej. Można zatem przyjąć, że higienistka stomatologiczna jest zawodem przyszłości, który świetnie realizuje zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.