Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI

Nabór do Szkoły prowadzimy dwa razy w roku:

  • Na semestr jesienny - rekrutacja od 01 maja do 31 sierpnia.
  • Na semestr wiosenny - rekrutacja od 01 grudnia do 31 stycznia

Przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej, (nie wymagane przy zapisie na kurs kwalifikacyjny w zawodach: opiekun medyczny,asystent osoby niepełnosprawnej technik informatyk, technik teleinformatyk, technik optyk)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku  wystawione przez lekarza medycyny pracy ( skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)
  • dwa zdjęcia

Miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły, przy ul. Stawki 10 w Warszawie.


- zobacz: Czesne

- Zarejestruj się do Collegium Szkoła Służb Medycznych przez internet
- Zarejestruj się do Collegium Studium Informatyczno-Medyczne przez internet

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji pod nr tel. 22-849-63-02
lub mailowo pod adresem sekretariat@collegium.com.plStudium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02