Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Technik teleinformatyk

Nauka w systemie szkoły trwa 2 lata.

SPRAWDŹ KURSY KWALIFIKACYJNE DLA ZAWODU.

Zajęcia są prowadzone w systemie wieczorowym i zaocznym. Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹAtrakcyjne Czesne

Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych); firmach świadczących usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym); firmach świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
  2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
  3. montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
  4. instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
  5. administrowania sieciami teleinformatycznymi.

Kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk jest realizowane w dwóch kwalifikacjach, które treściowo obejmują:

K.1 - Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznej
K.2 - Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawy programowe w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02