Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Technik sterylizacji medycznej

Nauka w systemie szkoły trwa 1 rok ( dwa semestry)

Zajęcia są prowadzone w systemie wieczorowym lub zaocznym. Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹAtrakcyjne Czesne

 Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;

3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Wykaz modułów realizowanych w toku nauki:

1. Kompetencje ogólnozawodowe (  W tym  : udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ; stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej; nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych, język migowy;  językiem angielski zawodowy, anatomia, informatyka)

2.  Funkcjonowanie organizmu człowieka w zdrowiu i w chorobie w aspekcie wykonywania zadań zawodowych

3. Wykonywanie dekontaminacji medycznej w podmiotach działalności leczniczej ( w tym: Przeprowadzanie mycia i dezynfekcji medycznej, Wykonywanie sterylizacji medycznej, Dokumentowanie procesów ciągu technologicznego)

4. Praktyka zawodowa

6. Podstawy przedsiębiorczości

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawy programowe w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02