Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Technik ortopeda

Nauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym. Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹAtrakcyjne Czesne

Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych.

Absolwent szkoły w zawodzie technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
  2. opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
  3. dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
  4. dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
  5. podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia; w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Wykaz modułów realizowanych w toku nauki:

 1. Kompetencje ogólnozawodowe (w tym : udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ; stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej; nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych, język migowy; język angielski zawodowy, anatomia, informatyka)

2. Dobieranie i eksploatowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

3. Wykonywanie i eksploatowanie obuwia ortopedycznego

4. Projektowanie, wykonywanie,dobieranie i eksploatowanie ortez i protez

5. Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.

 


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawa programowa w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02