Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Technik optyk

Nauka w systemie szkoły trwa 2 lata.

SPRAWDŹ KURSY KWALIFIKACYJNE DLA ZAWODU.

Zajęcia są prowadzone w systemie wieczorowym lub zaocznym. Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹAtrakcyjne Czesne

Technik optyk jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia, jak: dobór, wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji. Technik optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych. Udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Technik optyk może naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne .

Technicy optycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze usługowo-handlowym, zakładach optycznych - usługowych (rzadziej w produkcyjnych), punktach serwisowych, placówkach medycznych i instytucjach naukowo badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno-mechaniczno-elektronicznej i pomiarowej.

Dla technika optyka wyodrębniono dwie kwalifikacje zawodowe , które stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie:

K.1 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
K.2 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawy programowe w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02