Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Technik dentystyczny

Nauka trwa :  2,5 roku ( 5 semestrów)

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym.  Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹAtrakcyjne Czesne

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
  2. wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
  3. naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;
  4. obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Wykaz modułów realizowanych w toku nauki:

1. Kompetencje ogólnozawodowe (  W tym  : udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ; stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej; nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych, język migowy;  językiem angielski zawodowy, anatomia, informatyka)

2. Modelowanie i rysowanie w protetyce dentystycznej

3.  Wykonywanie protez ruchomych

4.  Wykonywanie protez stałych

5. Wykonywanie aparatów ortodontycznych

6.  Wykonywanie wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji

7. Wychowanie fizyczne

8. Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawa programowa w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02