Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik optyk

Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych trwa 7 miesięcy.

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
MG.14. Montaż i
napprawa elementów
i układów,
optycznych
weekendowy 22 ZJAZDY w okresie 7 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
546
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych trwa 3 miesiące.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
MG.30.
Wykonywanie i
naprawa pomocy
wzrokowych
weekendowy 7 ZJAZDÓW w okresie 3 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
154
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy przede wszystkim z salonów i pracowni optycznych oraz gabinetów optometrystycznych, ale także z wielu placówek medycznych oraz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją. Znajdują pracę na stanowisku serwisanta lub konserwatora aparatury optycznej w instytucjach badawczo-naukowych. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Kto może podjąć naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą również zdobywać konkretne kwalifikacje w zawodzie. Nie muszą mieć średniego wykształcenia, aby otrzymać po zdanym egzaminie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie technik optyk w formie szkolnej trwa 2 lata, a kursy z dwóch kwalifikacji tylko 10 m-cy. Jeśli już masz potwierdzoną jedną z kwalifikacji w zawodzie technik optyk, to wybierasz tylko jeden kurs z brakującej do dyplomu kwalifikacji. Jeżeli na przykład rozpoczniesz kurs od września z kwalifikacji MG.30, to już w styczniu możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w szkole policealnej dopiero w czerwcu. Dzięki autorskim programom nauczania w Collegium w ciagu roku jesteś w stanie zdobyć obie kwalifikacje. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnych zawodach, np.: ortoptystka.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

Na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik optyk to bardzo ponadczasowy zawód, który wciąż znajduje się na szczycie listy prestiżowych i dobrze opłacanych profesji, zaś wykwalifikowani specjaliści są stale poszukiwani. Zatrudnienie oferują przede wszystkim salony i pracownie optyczne oraz gabinety optometrystyczne, ale także placówki medyczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją. Pracę na stanowisku serwisanta lub konserwatora aparatury optycznej można znaleźć z kolei w instytucjach badawczo-naukowych. Wykonywanie zawodu technika optyka wymaga przede wszystkim ogromnej dokładności, umiejętności koncentracji, spostrzegawczości, precyzji i zdolności manualnych. Z drugiej strony praca ta często wiąże się z koniecznością kontaktu z pacjentami, wykonywaniem badań czy doborem odpowiednich pomocy wzrokowych - i tu przydają się z kolei interpersonalne kompetencje, takie jak: otwartość, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, opanowanie oraz umiejętność wzbudzania zaufania i zrozumienia potrzeb klienta.

Program nauczania

Kurs jest realizowany na podstawie autorskiego programu nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W trakcie kursu realizowane są następujące moduły:

 

KWALIFIKACJA MG.14.

Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MZ.01. Prowadzenie przedsiębiorstwa i posługiwanie się językiem angielskim w branży zawodowej
MZ.01. JM.01.Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
MZ.01. JM.02.Posługiwanie się językiem angielskim w branży
MZ.02. Przygotowanie do wykonywania elementów optyczno-mechanicznych
MZ.02. JM.01.Analizowanie elementów konstrukcji i technologii maszyn
MZ.02. JM.02.Wykorzystanie elementów optyki i elektroniki
MZ.03. Wykonywanie i naprawianie elementów i układów optycznych
MZ.03. JM.01.Przygotowanie elementów optycznych do montażu
MZ.03. JM.02.Wykonywanie elementów do układów optycznych i optoelektronicznych
MZ.03. JM.03.Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
MZ.03. JM.04.Naprawianie i justowanie układów i przyrządów optycznych
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

KWALIFIKACJA MG.30.

Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

MZ.01. Wykonywanie i naprawianie pomocy wzrokowych
MZ.01. JM.01.Określanie wad wzroku i sposobu ich korekcji
MZ.01. JM.02.Wykonywanie pomiarów oftalmicznych
MZ.01. JM.03.Dobieranie i wykonywanie pomocy wzrokowych
MZ.01. JM.04.Naprawianie pomocy wzrokowych
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

Do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik optyk przystępuje się po zakończeniu kursu z danej kwalifikacji.

Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych, lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje Kwalifikacja MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych .

Osoby, które uzyskają świadectwa potwierdzające obie kwalifikacje oraz legitymujące się wykształceniem średnim uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik optyk. Jeżeli uczestnik kursów nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w każdym czasie po uzupełnieniu wykształcenia.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny (do pobrania w menu - rekrutacja lub dostępna w sekretariacie szkoły.
  • Oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła średnia).
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową).
  • 1 zdjęcie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu