Technik informatyk

Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci trwa 7 miesięcy.

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
EE.08. Montaż i
eksploatacja systemów
komputerowych,
urządzeń
peryferyjnych i sieci
weekendowy 20 ZJAZDÓW w okresie 7 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
467
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych trwa 3 miesiące.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
EE.09. Programowanie,
tworzenie i
administrowanie,
stronami
internetowymi i
bazami danych
weekendowy 9,5 ZJAZDÓW w okresie 3 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
233
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy od firm z sektora IT - działy informatyczne mają zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje działające w różnych branżach. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Kto może podjąć naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą również zdobywać konkretne kwalifikacje w zawodzie. Nie muszą mieć średniego wykształcenia, aby otrzymać po zdanym egzaminie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie technik informatyk w formie szkolnej trwa 2 lata, a kursy z dwóch kwalifikacji tylko 10 m-cy. Jeśli już masz potwierdzoną jedną z kwalifikacji w zawodzie technik informatyk, to wybierasz tylko jeden kurs z brakującej do dyplomu kwalifikacji. Jeżeli na przykład rozpoczniesz kurs od września z kwalifikacji EE.09, to już w styczniu możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w szkole policealnej dopiero w czerwcu. Dzięki autorskim programom nauczania w Collegium w ciagu roku jesteś w stanie zdobyć obie kwalifikacje. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnym zawodzie, np. technik teleinformatyk.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

Na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

W momencie upowszechnienia się komputerów, informatyka stała się prężną dziedziną biznesu wspierająca wszystkie inne gałęzie - od handlu po medycynę. Rozwój internetu jeszcze bardziej umocnił jej znaczenie. Branża informatyczna nieustannie się rozwija i generuje powstawanie wciąż nowych, dobrze wynagradzanych specjalizacji. Technik informatyk to zawód łączący kilka z nich (m.in. programistę, administratora sieci, projektanta stron www), który wciąż znajduje się na topie, jeśli chodzi o oferty pracy. Do wykonywania tej pracy niezbędny jest ścisły, analityczny i logiczny umysł, ale zarazem twórcze podejście. Ponadto dobrego informatyka cechuje samodzielność, skrupulatność, spostrzegawczość, świetna koncentracja, a także nieustanna chęć rozwoju i poznawania innowacyjnych rozwiązań. Informatyków poszukują nie tylko firmy z sektora IT - działy informatyczne mają zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje działające w różnych branżach. Istnieje zatem duża dowolność w wyborze dziedziny, w której chce się pracować - od kosmetyków po motoryzację. Zatrudnienie można znaleźć również w agencjach reklamowych. Inna możliwość to doradztwo i konsulting w ramach własnej działalności gospodarczej.

Program nauczania

Kurs jest realizowany na podstawie autorskiego programu nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W trakcie kursu realizowane są następujące moduły:

KWALIFIKACJA EE.08.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

MZ.01. Prowadzenie przedsiębiorstwa i posługiwanie się językiem angielskim w branży zawodowej
MZ.01. JM.01.Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
MZ.01. JM.02.Posługiwanie się językiem angielskim w branży informatycznej
MZ.02. Montowanie i eksploatowanie systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
MZ.02. JM.01.Przygotowanie stanowiska komputerowego
MZ.02. JM.02.Przygotowanie urządzeń peryferyjnych
MZ.02. JM.03.Naprawa urządzeń techniki komputerowej
MZ.03. Wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
MZ.03. JM.01.Projektowanie i instalowanie sieci komputerowych LAN
MZ.03. JM.02.Konfigurowanie urządzeń sieciowych
MZ.03. JM.03.Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

KWALIFIKACJA EE.09.

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

MZ.01. Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych
MZ.01. JM.01.Tworzenie i administrowanie bazami danych
MZ.01. JM.02.Programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych
MZ.01. JM.03.Projektowanie, tworzenie i administrowanie stronami WWW i systemami zarządzania treścią
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

Do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk przystępuje się po zakończeniu kursu z danej kwalifikacji.

Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Osoby, które uzyskają świadectwa potwierdzające obie kwalifikacje oraz legitymujące się wykształceniem średnim uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk. Jeżeli uczestnik kursów nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w każdym czasie po uzupełnieniu wykształcenia.

 

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny (do pobrania w menu - rekrutacja lub dostępna w sekretariacie szkoły.
  • Oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła średnia).
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową).
  • 1 zdjęcie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Na naszym blogu

Technik informatyk
Technik informatyk
Jeśli Twoim marzeniem jest spełnianie się w karierze zawodowej jako informatyk, a wszystko związane z dziedziną informatyki jest dla Ciebie fascynujące...
Jak zaprojektować sprzęt medyczny
Jak zaprojektować sprzęt medyczny
Wiedza z zakresu projektowania sprzętu medycznego jest niezbędna takim specjalistom, jak technik elektroniki i informatyki medycznej, protetyk słuchu, czy technik optyki lub technik ortopedycznych.