Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi nie ma możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla zawodów, w których kształci Collegium Szkoła Służb Medycznych.

Kursy kwalifikacyjne

Chcesz zdobyć zawód szybko, bez dodatkowych stresów związanych z systemem szkolnym (egzaminy, klasówki, sprawdziany)

Kursy kwalifikacyjne to idealny wybór. Czas trwania nauki skrócony o połowę w porównaniu z nauką w szkole. Zdajesz ten sam egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i jeśli już posiadasz wykształcenie średnie, otrzymujesz taki sam dyplom zawodowy, jak osoby kształcące się systemie szkolnym.

Kursy prowadzimy w tych zawodach, w których kształcimy w szkole, co jest gwarancją bardzo dobrej bazy dydaktycznej: kadry, pracowni, praktycznej nauki zawodu.

Dla słuchaczy uczących się na wybranym kierunku w szkole udział w kursach bezpłatny.

Lista kursów kwalifikacyjnych w PDF!

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02