Technik teleinformatyk   Collegium Studium Informatyczno - Medyczne

Technik informatyk to specjalista, który łączy wiedzę i kompetencje z dziedziny informatyki, elektroniki i telekomunikacji. To osoba, która m.in. sprawnie posługuje się systemami operacyjnymi, potrafi obsługiwać oprogramowanie użytkowe i projektować bazy danych. Jej kompetencje są bardzo przydatne w procesach wdrażania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, mających na celu zoptymalizowanie zarządzania przedsiębiorstwem.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu technika teleinformatyka trwa 2 lata (4 semestry).

Wysokość czesnego jest uzależniona od kierunku i trybu nauczania (stacjonarnie, zaocznie), jak również od sposobu płatności (w ratach lub jednorazowo, za cały semestr). Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy 7-8 ZJAZDÓW W SEMESTRZE
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych); firmach świadczących usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym); firmach świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii).

Kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk jest realizowane w dwóch kwalifikacjach, które treściowo obejmują:

K.1 - Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznej.
K.2 - Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik teleinformatyk realizowane są następujące moduły:

MZ.01. Prowadzenie przedsiębiorstwa i posługiwanie się językiem angielskim w branży zawodowej
MZ.01. JM.01. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
MZ.01. JM.02. Posługiwanie się językiem angielskim w branży
MZ.02. Wykorzystanie podstaw teoretycznych w teleinformatyce
MZ.02.JM.01. Wprowadzenie w zagadnienia elektrotechniki i elektroniki.
MZ.02 JM.02. Przetwarzanie sygnałów transmisyjnych
MZ.03. Montowanie, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
MZ.03.JM.01. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych.
MZ.03.JM.02. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych i telekomutacyjnych
MZ.03. JM.03. Montowanie i eksploatowanie sieci teleinformatycznych
MZ.03. JM.04. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych.
MZ.04. Wykonanie sieci komputerowych oraz administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
MZ.04. JM.01. Wykonywanie lokalnych sieci komputerowych na podstawie projektu.
MZ.04. JM.02. Administrowanie sieciami komputerowymi.
MZ.04. JM.03. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych. Po zakończeniu programu nauczania z danej kwalifikacji słuchacz  przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki w zawodzie technik teleinformatyk w szkole odbywają się dwa egzaminy).

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - nauka w systemie szkolnym (kandydaci na kurs kwalifikacyjny składają oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły, min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, szkoła średnia),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik teleinformatyk to bardzo poszukiwany i dobrze wynagradzany specjalista, przed którym otwierają się szerokie horyzonty, jeśli chodzi o zatrudnienie. Może pracować w dowolnym przedsiębiorstwie, organizacji czy organie administracji publicznej, który wykorzystuje systemy teleinformatyczne, a także w firmach świadczących usługi informatyczne, salonach sieci komórkowych, serwisach komputerowych czy działach sprzedaży sprzętu teleinformatycznego. Technicy teleinformatycy często decydują się również na założenie własnej działalności gospodarczej, w ramach której oferują szeroki wachlarz usług z zakresu przyłączy abonenckich i sieci komputerowych. Osoby pracujące w tym zawodzie muszą być elastyczne, otwarte na zmiany, podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i stałe uzupełnienie wiedzy. Niezbędna jest odpowiedzialność, konsekwencja, umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań, a także kreatywność. Ponadto technik teleinformatyk powinien być odporny na stres i sprawdzać się w pracy zespołowej.

Szkoła Collegium – kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie technika teleinformatyki, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Zajęcia odbywają się w jednym miejscu, w Warszawie przy ulicy Stawki 10. Słuchacze otrzymują niezbędne do nauki materiały. Absolwenci cenią nas przede wszystkim za kształcenie pod okiem doświadczonych specjalistów, świetne zaplecze dydaktyczne, rozwijające praktyki zawodowe i doskonałą lokalizację. Kadra nauczycielska dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika zajęć. Dlatego do udziału lekcjach zachęcamy zarówno młodzież, jak i osoby pracujące, posiadające rodziny, oraz chcące powrócić do nauki po dłuższej przerwie.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu

Technik teleinformatyk
Technik teleinformatyk
Współcześnie coraz bardziej docenianą wartością są wiedza i informacje. Dzięki rozwojowi techniki dostęp do tychże jest zdecydowanie łatwiejszy niż w ubiegłym wieku.
Jak zaprojektować sprzęt medyczny
Jak zaprojektować sprzęt medyczny
Wiedza z zakresu projektowania sprzętu medycznego jest niezbędna takim specjalistom, jak technik elektroniki i informatyki medycznej, protetyk słuchu, czy technik optyki lub technik ortopedycznych.