Technik informatyk   Collegium Studium Informatyczno - Medyczne

Technik informatyk to specjalista niezbędny w każdej firmie, organizacji czy instytucji. Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się nowymi technologiami w bardzo szerokim zakresie - od składania sprzętu komputerowego z podzespołów, przygotowywania do pracy systemów komputerowych, przez konserwację urządzeń i usuwanie usterek, po tworzenie stron, aplikacji i sklepów internetowych, zarządzanie bazami danych i projektowanie grafik.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu technik informatyk trwa 2 lata.

Wysokość czesnego jest uzależniona od kierunku i trybu nauczania (stacjonarnie, zaocznie), jak również od sposobu płatności (w ratach lub jednorazowo, za cały semestr). Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Zajęcia prowadzone są w  zaocznym, ale istnieje możliwość dogodnego wyboru zajęć:

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy 7-8 ZJAZDÓW W SEMESTRZE
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Technik informatyk, potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży informatycznej, które stanowią dwie wyodrębnione dla zawodu kwalifikacje:

K.1 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz sieci: planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjanego. Monitoruje pracę systemów komputerowych.

K.2 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych: technik informatyk po naszej szkole policealnej projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik informatyk realizowane są następujące moduły:

MZ.01. Prowadzenie przedsiębiorstwa i posługiwanie się językiem angielskim w branży zawodowej
MZ.01. JM.01. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
MZ.01. JM.02. Posługiwanie się językiem angielskim w branży informatycznej
MZ.02. Montowanie i eksploatowanie systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
MZ.02. JM.01. Przygotowanie stanowiska komputerowego
MZ.02. JM.02. Przygotowanie urządzeń peryferyjnych
MZ.02. JM.03. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
MZ.03. Wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
MZ.03. JM.01. Projektowanie i instalowanie sieci komputerowych LAN
MZ.03. JM.02. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
MZ.03. JM.03. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
MZ.04. Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych
MZ.04. JM.01. Tworzenie i administrowanie bazami danych
MZ.04. JM.02. Programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych
MZ.04. JM.03. Projektowanie, tworzenie i administrowanie stronami WWW i systemami zarządzania treścią
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych. Po zakończeniu programu nauczania z danej kwalifikacji słuchacz przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki w zawodzie technik informatyk w szkole odbywają się dwa egzaminy). 

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - nauka w systemie szkolnym (kandydaci na kurs kwalifikacyjny składają oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły, min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, szkoła średnia)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika informatyki

Podstawowe zadania zawodowe technika informatyki w Polsce to:

  • montaż komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • projektowanie i wykonywania lokalnych sieci komputerowych
  • administrowanie sieciami komputerowych
  • tworzenie stron www i aplikacji internetowych
  • administrowanie stronami i aplikacjami

Zadania zawodowe technika informatyki dotyczą prac z zakresu wsparcia hardware oraz software. W swojej codziennej pracy zajmuje się montażem systemów komputerowych. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i wyboru urządzeń peryferyjnych. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Ponadto technik informatyki tworzy bazy danych, nadzoruje prace projektowe, administruje aplikacjami i witrynami internetowymi oraz projektuje systemy zarządzania treścią.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

W momencie upowszechnienia się komputerów, informatyka stała się prężną dziedziną biznesu wspierająca wszystkie inne gałęzie - od handlu po medycynę. Rozwój internetu jeszcze bardziej umocnił jej znaczenie. Branża informatyczna nieustannie się rozwija i generuje powstawanie wciąż nowych, dobrze wynagradzanych specjalizacji. Technik informatyk to zawód łączący kilka z nich (m.in. programistę, administratora sieci, projektanta stron www), który wciąż znajduje się na topie, jeśli chodzi o oferty pracy. Do wykonywania tej pracy niezbędny jest ścisły, analityczny i logiczny umysł, ale zarazem twórcze podejście. Ponadto dobrego informatyka cechuje samodzielność, skrupulatność, spostrzegawczość, świetna koncentracja, a także nieustanna chęć rozwoju i poznawania innowacyjnych rozwiązań. Informatyków poszukują nie tylko firmy z sektora IT - działy informatyczne mają zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje działające w różnych branżach. Istnieje zatem duża dowolność w wyborze dziedziny, w której chce się pracować - od kosmetyków po motoryzację. Zatrudnienie można znaleźć również w agencjach reklamowych. Inna możliwość to doradztwo i konsulting w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu

Technik informatyk
Technik informatyk
Jeśli Twoim marzeniem jest spełnianie się w karierze zawodowej jako informatyk, a wszystko związane z dziedziną informatyki jest dla Ciebie fascynujące...
Jak zaprojektować sprzęt medyczny
Jak zaprojektować sprzęt medyczny
Wiedza z zakresu projektowania sprzętu medycznego jest niezbędna takim specjalistom, jak technik elektroniki i informatyki medycznej, protetyk słuchu, czy technik optyki lub technik ortopedycznych.