Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik elektroniki i informatyki medycznej  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik elektroniki i informatyki medycznej to specjalista o wyjątkowo wielostronnych kwalifikacjach. W swojej zawodowej codzienności wykorzystuje on wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu elektroniki, informatyki i techniki elektroradiologii. Głównym zadaniem osoby o tym profilu jest obsługa elektronicznego i informatycznego sprzętu wykorzystywanego w medycynie, kontrola jego funkcjonowania oraz serwisowanie. Kompetencje technika obejmują m.in. budowę aparatury elektrokardiologicznej (EKG), ultrasonograficznej (USG) czy elektroencefalograficznej (EEG), komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, baz danych, a także techniki obrazowania w medycynie (np. komputerowa tomografia rentgenowska).

Nauka przygotowująca do zawodu technika elektroniki i informatyki medycznej trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny środa, czwartek,piątek w godz. pomiędzy 9.30 - 18.00
Wieczorowy środa, czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
Wieczorowy - weekendowy piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Dowiedz się więcej

Program nauczania

Technik elektroniki i informatyki medycznej powinien być przygotowany do wykonywania określonych zadań zawodowych: instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej; współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów; nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów; wykonywania pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku i innych obowiązków.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej realizowane są następujące moduły:

MO. Kompetencje ogólnozawodowe
MO. JM.01 Udzielanie pierwszej pomocy,
MO. JM.02 Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej,
MO. JM.03 Nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych,
MO. JM.04 Posługiwanie się językiem migowym,
MO. JM.05 Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym,
MO. JM.06 Charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka,
MO. JM.07 Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.1. Stosowanie metod diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie
MZ.01.JM.01 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, patologii człowieka i promocji zdrowia.
MZ.01.JM.02 Analizowanie praw i zjawisk fizycznych wykorzystywanych w medycynie.
MZ.01.JM.03 Posługiwanie się terminologią z zakresu procesów diagnostyczno – terapeutycznych.
MZ.2. Wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych
MZ.02.JM.01 Pomiar parametrów obwodów elektrycznych i elektronicznych.
MZ.02.JM.02 Posługiwanie się dokumentacją techniczną
MZ.3. Instalacja i eksploatacja urządzeń elektronicznych i Systemów Informatyki Medycznej
MZ.03.JM.01 Obsługa urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.
MZ.03.JM.02 Montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej.
MZ.4. Wykonywanie montażu i eksploatacja urządzeń elektromedycznych
MZ.02.JM.01 Montaż urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.
MZ.01.JM.02 Uruchamianie i obsługa urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.
MZ.01.JM.03 Montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej.
Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika elektroniki i informatyki medycznej

Podstawowe zadania zawodowe technika elektroniki i informatyki medycznej w Polsce to:

  • instalowanie i uruchamianie urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi;
  • instalowanie i uruchamianie urządzeń informatyki medycznej;
  • eksploatowanie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej;

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik elektroniki i informatyki medycznej to niezwykle ciekawy i przyszłościowy zawód, ponieważ współczesna diagnostyka i terapia medyczna nie może się obejść bez systemów komputerowych, a rozwój w tej dziedzinie nie ustaje ani na chwilę. Zajęcie to jest stworzone dla osób, które mają ścisłe zainteresowania - informatyczne, techniczne i matematyczne, a przy tym chcą związać swoją przyszłość z sektorem ochrony zdrowia, a zagadnienia anatomii czy fizjologii również wydają im się pasjonujące. Technik elektroniki i informatyki medycznej może pracować samodzielnie lub we współpracy z personelem medycznym i innymi pracownikami technicznymi. Może również być członkiem zespołów diagnostyczno-terapeutycznych. Perspektywy zatrudnienia są szerokie - ekipy elektromedyczne w szpitalach, klinikach i przychodniach, firmy zajmujące się naprawą sprzętu elektronicznego, serwisy aparatury medycznej, a także wytwórnie i przedsiębiorstwa konstruujące aparaturę medyczną. W zawodzie technika ważne są przede wszystkim specjalistyczne kwalifikacje, a także rzetelność, odpowiedzialność, spostrzegawczość i zdolność koncentracji.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu