Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik elektroniki i informatyki medycznej  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik elektroniki i informatyki medycznej to specjalista o wyjątkowo wielostronnych kwalifikacjach. W swojej zawodowej codzienności wykorzystuje on wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu elektroniki, informatyki i techniki elektroradiologii. Głównym zadaniem osoby o tym profilu jest obsługa elektronicznego i informatycznego sprzętu wykorzystywanego w medycynie, kontrola jego funkcjonowania oraz serwisowanie. Kompetencje technika obejmują m.in. budowę aparatury elektrokardiologicznej (EKG), ultrasonograficznej (USG) czy elektroencefalograficznej (EEG), komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, baz danych, a także techniki obrazowania w medycynie (np. komputerowa tomografia rentgenowska).

Nauka przygotowująca do zawodu technika elektroniki i informatyki medycznej trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny w tygodniu w godz. pomiędzy 9.30 - 18.00
Wieczorowy w tygodniu w godz. 16.00 - 21.00
Wieczorowy - weekendowy piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Dowiedz się więcej

Program nauczania

Technik elektroniki i informatyki medycznej powinien być przygotowany do wykonywania określonych zadań zawodowych: instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej; współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów; nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów; wykonywania pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku i innych obowiązków.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej realizowane są następujące moduły:

MED.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.07.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.07.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.07.2. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
MED.07.2- JM.01 Pomiar parametrów obwodów elektrycznych i elektronicznych.
MED.07.2- JM.02 Posługiwanie się dokumentacją techniczną
MED.07.3. Wykorzystanie oddziaływania czynników fizykalnych na organizm człowieka
MZ.01.JM.01 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, patologii człowieka i promocji zdrowia.
MZ.01.JM.02 Analizowanie praw i zjawisk fizycznych wykorzystywanych w medycynie.
MZ.01.JM.03 Posługiwanie się terminologią z zakresu procesów diagnostyczno – terapeutycznych.
MED.07.4. Instalacja, uruchamianie i konfiguracja urządzeń elektroniki i systemów informatyki medycznej
MZ.03.JM.01 Obsługa urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.
MZ.03.JM.02 Montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej.
MED.07.5. Eksploatacja urządzeń elektroniki i informatyki medycznej Efekty kształcenia
MZ.02.JM.01 Montaż urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.
MZ.01.JM.02 Uruchamianie i obsługa urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.
MZ.01.JM.03 Montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej.
MED.07.6. Język obcy zawodowy
MED.07.6. Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika elektroniki i informatyki medycznej

Podstawowe zadania zawodowe technika elektroniki i informatyki medycznej w Polsce to:

  • instalowanie i uruchamianie urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi;
  • instalowanie i uruchamianie urządzeń informatyki medycznej;
  • eksploatowanie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej;

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik elektroniki i informatyki medycznej to niezwykle ciekawy i przyszłościowy zawód, ponieważ współczesna diagnostyka i terapia medyczna nie może się obejść bez systemów komputerowych, a rozwój w tej dziedzinie nie ustaje ani na chwilę. Zajęcie to jest stworzone dla osób, które mają ścisłe zainteresowania - informatyczne, techniczne i matematyczne, a przy tym chcą związać swoją przyszłość z sektorem ochrony zdrowia, a zagadnienia anatomii czy fizjologii również wydają im się pasjonujące. Technik elektroniki i informatyki medycznej może pracować samodzielnie lub we współpracy z personelem medycznym i innymi pracownikami technicznymi. Może również być członkiem zespołów diagnostyczno-terapeutycznych. Perspektywy zatrudnienia są szerokie - ekipy elektromedyczne w szpitalach, klinikach i przychodniach, firmy zajmujące się naprawą sprzętu elektronicznego, serwisy aparatury medycznej, a także wytwórnie i przedsiębiorstwa konstruujące aparaturę medyczną. W zawodzie technika ważne są przede wszystkim specjalistyczne kwalifikacje, a także rzetelność, odpowiedzialność, spostrzegawczość i zdolność koncentracji.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu