Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Formularz rekrutacyjny

Kierunek
Studium
Układ Zajęć
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres zameldowania inny niż adres zamieszkania
PESEL
Nr dowodu osobistego
Telefon stacjonarny (wystarczy podać jeden numer telefonu)
Telefon komórkowy (wystarczy podać jeden numer telefonu)
E-mail

Oświadczam, iż zapoznałem się/ zapoznałam się z Zasady ochrony danych osobowych

Zostałem/am poinformowany/a, że:

  1. administratorem moich danych osobowych jest Collegium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; e-mail: sekretariat@collegium.com.pl ;(adres do korespondencji: Collegium sp. z o.o. ul. Stawki 10, 00-193 Warszawa; tel. kontaktowy: +48 (22) 849-63-02;
  2. moje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* w celu wykonania umowy o świadczenie usług; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach analitycznych lub statystycznych; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kierowania do mnie treści marketingowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej;
  3. moje dane będą przechowywane na terenie EOG przez czas realizacji wyżej wymienionych celów;
  4. mam prawo do żądania od Collegium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych ? na zasadach określonych w art. 15 ? 21 RODO;
  5. jeżeli uznam, iż moje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, mogę wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. moje dane mogą być przekazywane zewnętrznym usługodawcom, w szczególności, dostawcom usług i systemów informatycznych; operatorom logistycznym, pocztowym i kurierom; operatorom płatności oraz innym podmiotom, którym Collegium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powierzyła przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych Klientów;


*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejszym wyrażam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Collegium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 10, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271924, posiadającej numer NIP: 5213415696, REGON: 140807665, [dalej określana jako ?Collegium?] w celach marketingowych oraz dotyczących usług i produktów oferowanych przez Collegium. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a tego, iż przysługuje mi możliwość wycofania zgody w każdym czasie.

Układ Zajęć
W UKŁAD WIECZOROWY
  Zajęcia 3 dni w tygodniu od godz.16.00 do godz. 21.00
Z UKŁAD ZAOCZNY
  Zjazdy co 2 tyg. piątek (15.00 - 21.00), sobota (8.00-17.00)
lub sobota -niedziela (8.00 - 17.00)
Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02