Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Collegium - Wyższa Szkoła Służb Medycznych
Sprawdź dodatkowe kursy

Technik masażysta

Nauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym.  Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹ.

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód technika masażysty. Jest to zawód regulowany, co oznacza, że zakres obowiązków i kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia.Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Tylko osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. wykonywania masażu medycznego;

2. wykonywania masażu sportowego;

3. wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;

4. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.

Wykaz modułów realizowanych w toku nauki:

 1. Kompetencje ogólnozawodowe ( w tym : udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ; stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej; nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych, język migowy; język angielski zawodowy, anatomia, informatyka)

2. Stosowanie masażu klasycznego oraz w środowisku wodnym

3. Organizowanie i stosowanie masażu w medycynie

4. Stosowanie masażu w sporcie, kosmetyce i odnowie biologicznej

5. Wychowanie fizyczne

6. Praktyka zawodowa

CZESNE

TECHNIK
MASAŻYSTA

UKŁAD ZAJĘĆ
D W WW WE Z
opłata jednorazowa 0ˀzł 704 zł 376 zł 376 zł  
opłata w ratach miesięcznych 0 zł 150 zł 80 zł 80 zł  


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawa programowa w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej
Collegium Medicum - Wyższa Szkoła Służb Medycznych

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02