Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Collegium - Wyższa Szkoła Służb Medycznych
Godło Polski
Sprawdź dodatkowe kursy

Technik masażysta

Nauka trwa 2 lata.

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym.  Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹ.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.

COLLEGIUM jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Praca w zawodzie technika masażysty - czyli co dalej absolwencie?

Po uzyskaniu tytułu zawodowego TECHNIK MASAŻYSTA można podjąć pracę w :

  • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik;
  • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego;
  • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach;
  • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej;
  • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych;
  • gabinetach odnowy biologicznej;
  • gabinetach kosmetycznych;
  • klubach sportowych
  • prywatna praktyka

forum.e-masaz.pl/


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Program nauczania

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej
Collegium Medicum - Wyższa Szkoła Służb Medycznych

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście przez boisko szkolne za pomnikiem)

tel./fax: (022) 849-63-02