Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Ratownik medyczny

Nauka trwa 2 lata.

 Ostatni nabór do szkół policealnych odbył się w lutym 2013 r.

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym.  Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹ.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.

COLLEGIUM jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Praca w zawodzie ratownika medycznego - czyli co dalej absolwencie?

Po uzyskaniu tytułu zawodowego Ratownik medyczny można podjąć pracę w :

  • Zakładach opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego.
  • Jednostkach Ratowniczo- Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej
  •  Zakładowych służbach ratowniczych
  • Szkołach i ośrodkach szkoleniowych
  •  Organizacjach społecznych i stowarzyszeniach, w szczególności w takich jak: GOPR, TOPR, WOPR, PCK, ZHP, ochotnicze straże pożarne.

Jak zdobyć zawód ratownika medycznego?

  • Ukończyć 2-letnią szkołę policealną w zawodzie ratownik medyczny                     

Zakres uprawnień zawodowych po ukończeniu szkoły policealnej jest pod względem merytorycznym równorzędny zakresowi uprawień zawodowych ratownika medycznego, który ukończył studia licencjackie.

Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym

Zobacz: Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Wykaz przedmiotów nauczania

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście przez boisko szkolne za pomnikiem)

tel./fax: (022) 849-63-02