Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Collegium - Wyższa Szkoła Służb Medycznych
Godło Polski
Sprawdź dodatkowe kursy

Ratownik medyczny

Jak zdobyć zawód ratownika medycznego?

  • Ukończyć 2-letnią szkołę policealną w zawodzie ratownik medyczny  W roku szkolnym 2014/2015 w semetrze jesiennym zakończy naukę ostatni nabór. Do grupy mogą dołączyć osoby, które ukończyły trzy semestry nauki w zawodzie ratownik medyczny w innej szkole polcealnej. Zarejestruj się przez internet   

                        

  • Podjąć naukę   na poziomie trzyletnich studiów licencjackich.  Warunkiem przjęcia jest posiadanie świadectwa dojrzałości.   W  celu uzyskania szczegółowych informacji  Zarejestruj się przez internet 

Zajęcia będą prowadzone prowadzone w systemie stacjonarnym i zaocznym.  

Praca w zawodzie ratownika medycznego - czyli co dalej absolwencie?

Po uzyskaniu tytułu zawodowego Ratownik medyczny można podjąć pracę w :

  • Zakładach opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego.
  • Jednostkach Ratowniczo- Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej
  •  Zakładowych służbach ratowniczych
  • Szkołach i ośrodkach szkoleniowych
  •  Organizacjach społecznych i stowarzyszeniach, w szczególności w takich jak: GOPR, TOPR, WOPR, PCK, ZHP, jednostkach ochotniczej straży pożarnej

- zobacz: Warunki przyjęcia do Szkoły
- zobacz: Program nauczania

- przejdź do: SZKOŁA POLICEALNA
- przejdź do: STUDIA LICENCJACKIE

- Zarejestruj się przez internet  

 
Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej
Collegium Medicum - Wyższa Szkoła Służb Medycznych

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście przez boisko szkolne za pomnikiem)

tel./fax: (022) 849-63-02