Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Collegium - Wyższa Szkoła Służb Medycznych
Godło Polski
Sprawdź dodatkowe kursy

Opiekun medyczny

Nauka bezpłatna trwa dwa semestry, w szkole policealnej (osoby legitymujące się świadectwem ukończenia szkoły średniej) bądź w formie kursu kwalifikacyjnego (bez ograniczeń).

Zajęcia są prowadzone w systemie zaocznym . Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹ.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.

COLLEGIUM jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Praca w zawodzie opiekuna medycznego - czyli co dalej absolwencie?

Po uzyskaniu tytułu zawodowego- opiekun medyczny - jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby  i w różnym wieku.
 • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych.
 • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia
 • wykonywania zabiegów higienicznych
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych

Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz:  Program nauczania

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej
Collegium Medicum - Wyższa Szkoła Służb Medycznych

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście przez boisko szkolne za pomnikiem)

tel./fax: (022) 849-63-02